onsdag 16. september 2009

Håndverker

Hvordan inngå en god handel med en håndverker

Gode råd, tips og veiledning for en trygg handel

Før du går i gang med anskaffelse av en håndverker til ditt prosjekt bør du først innhente noe kunnskap på lover og regler som omhandler dine byggeplaner. Hvis du innhenter denne informasjonen står du sterkere og kan dermed inngå en god og bedre handel med en håndverker i motsettning til ingen forundersøkelse.

Videre steg er valg av håndverker du skal kontakte, dette kan du gjøre ved å surfe rundt på nettet, bruke egne kontakter eller bruke katalogoppføringer. Vi anbefaler å sende ditt oppdrag via Fagkilden sitt anbudsskjema da våre håndverkere er kvalitetssjekket på forhånd og innfrir våre kriterier for en sikker handel.

Kontakt minst tre aktuelle håndverkere gjerne flere, sammenlign deres tilbud, kvaliteter og garantier. Husk å sjekke referanser fra hver enkel håndverker før du bestemmer deg ut i fra dine kriterier for hva som er viktig for deg. Ring noen av referansene å få deres intrykk av håndverkeren.

Når du har valgt din håndverker inngår dere en avtale med å skrive kontrakt på den handelen som er avtalt dere i mellom. Dette er en sikkerhet som er veldig viktig helt i begynnelsen av prosessen. Som tips til innhold som bør være med i en slik kontrakt er følgende:
  • Fremdriftsplan for oppdraget
  • Dokumentasjon av oppdraget
  • Valg av materiale
  • Tidsramme for når prosjektet skal stå ferdigstilt
  • Garantier for avtalt tidsramme, evnt dagmulkt hvis det blir utsatt
  • Resultatet du ønsker for oppdraget ditt
  • Evnt. annet
Får du disse punktene nedskrevet i kontrakt med håndverkeren, og krever at det påløper dagmulkt gir dette håndverkeren økonomiske insentiver som igjen vil bidra til egeninteresse for å bli ferdig innenfor fastsatt tidsramme.

Andre faktorer
Underveis i et byggeprosjekt kan det noen ganger vise seg å være behov for tilleggsarbeid utover det som er avtalt. Hvis det skjer skal håndverkeren kontakte deg, før tilleggsarbeid påbegynnes. Får ikke håndverkeren tak i deg, kan han allikevel utføre tilleggsarbeid såfremt det ikke vil gi en markant prisforskjell i henhold til prisen som er avtalt på hele tjenesten likeledes om du vil bli påført store skader eller vesentlige tap. Skriv ny kontrakt på tilleggsarbeidet.

torsdag 3. september 2009

Anbud

Anbud

Les mer om anbud hos Fagkilden.no

Anbud er et ord som benyttes i byggebransjen mellom oppdragsgiver og leverandør, man kan gi et anbud til en oppdragsgiver ved at en enten har vært på befaring på et prosjekt, eller fått en forespørsel direkte med beskrivelsen av prosjektet. Anbud gis til en oppdragsgiver hvor flere aktuelle leverandører kan konkurrere og gi sine anbud samtidig. Ut i fra beste anbud, velger oppdragsgiveren hvilket anbud som tilfredsstiller kravene til oppdraget og gir tilslag på det anbud som han finner mest interessant. I noen tilfeller opplever du at ditt anbud blir foretrukket og du får tilslag på prosjektet. Andre ganger kan det være en konkurrent som får tilslag på sitt anbud. Det er viktig å være grunndig når man besvarer ett anbud


På Fagkilden.no kan du legge ut gratis anbud på følgende kategorier


Hvordan skrive et godt anbud

Å skrive anbud er ganske enkelt, men det er viktig å beskrive anbudet godt. Er du nøye med beskrivelsen så vet håndverkeren hva han skal gi tilbud på. I denne artikelen skal Fagkilden.no vise hva man bør ha med i ett godt anbud. Du trenger ingen store fagkunnskaper når du skriver anbud.


Beskriv tid
Beskriv til håndverkeren når kan sette igang, skriv med oppdraget. Beskriv også  hvor lang tid du ser for deg at oppdraget skal vare. Skriv også når på døgnet det passer best for deg og om det er noen datoer det passer dårlg ved ferie avvikling etc.


Beskriv kvalitet
Ta med hvilke type materialer som skal brukes, skal det være parkett eller brukes belegg på gulvet. Ta også med om det skal være andre produkter med i anbudet som lamper, dusjkabinett, armatur etc,


Beskriv størrelse
Det er viktig å få med seg hvor stort oppdraget er, både i antall m2 og forskjellige avstander. Er det for eksempel snakk om en vegg eller ett vindu, ta med hvor lang den skal være og høyden. Beskriv også eventuelle hindringer som håndverkeren må være ta høydefor eksempelvis dører ,vinduer etc

Annet
Ta flere bilder av prosjektet slik det ser ut send disse med til de som skal regne på anbudet. Har du tegninger og annen dokumentasjon kan det være nyttig å ha med dette også

På Fagkilden.no kan du legge ut gratis anbud

Ekempler på anbud
Her kan du se eksempler Fagkilden har laget på forskjellige anbud kategorier.


På Fagkilden.no kan du legge ut gratis anbud